FANDOM


10428589 1425804954362241 7910651059161812358 n

Çöl Cüceleri

    Siyasi
Edit

    Altın çölde belli bir siyasi bütünlükleri olmadan yaşayan çöl cücelerinin etraflarında toplandıkları 6 güçlü kabile reisi vardır.Çölün en doğusunda düzensiz bir biçimde dağılmış olan bu kabileler ortak olarak aynı atadan geldiklerine inansalar da 'kendi' bildikleri tarihlerine göre kardeşler arasında çıkan yönetme hırsı yüzünden ayrı kabilelere ayrılmışlardır.Zamanla bu kardeşlerin soyu eriyip yok oldukça köy reisleri asil kan mantığına göre değil de bileğin gücüne göre seçilmeye başlanmıştır.

    MimariEdit

    Kumu değişik şekillerde işleyip sıkıştırarak ürettikleri kum taşları ile yaptıkları çöl şartlarına uygun serin,yarım küre şeklindeki(iglo gibi) taş evlerde yaşayan çöl cüceleri güneşin tanrısı adını verdikleri 'Sin-i Gos' adlı tanrıya ait motifleri evlerinin girişlerinden eksik etmezler.Saray mimarileri ise siyasi bütünlükleri olmaması sebebiyle gelişmiş olmasa da liderlerinin evlerini gönüllülükle süsledikleri heykeller ile belli ederler.Zamanla halkın arasında yayılan heykeltıraşlık sanatı onları tanrılarının motifini yapmaya ve kabilelerini bunlar ile süslemeye itmiştir.


    DiniEdit

    Mimaride motiflerden bahsetmiştim.Genelde bu motifler 'Ortada güneş ve etrafında 2 küçük yıldız' şeklindedir.Yıldızlar Sin-i Gos'un iki kızını yani sıcak ve soğuğu temsil ederler.Yaptıkları heykellerde ve süslemelerde birbirlerinden ayrılmayan bu üç motif,duvar süslemelerinde yıldızlar ve güneş olarak,heykel süslemelerinde ise Kadın ile iki erkek olarak görülürler. Dini rituel veya ayinleri olmayan çöl cücelerinin en büyük dini faaliyetleri yılda 2 kez birer gün arayla yaptıkları heykel festivalleridir.Bu festivallerde ortak dine mensup olan rakip kabile liderleri ve halkları 3 günlük barış/ateşkes ilan edip dinlerinin gereği olarak içip eğlenirler.

    KültürelEdit

    Halk arasında kadınların boyun süslemeleri,erkeklerin ise sakal süslemeleri ön plana çıkmıştır.Evlenmek isteyen kadın ve erkekler evlenmek istedikleri zaman içerisinde bu takıları hiçbir şekilde takmaz ve etkilemek istedikleri karşı cinsteki kişiye tamamen doğal halleriyle görülmek isterler.Evlenme törenleri çok gösterişli olmasa da dini açıdan erkeğe güneşi temsil eden bir giysi,kadına ise 2 yıldızı temsil eden bir elbise giydirilerek düğün gerçekleştirilir.Düğünde gelinin ve damadın babaları iki uçlu bir borazanı aynı anda üfleyerek ailelerini birleştirdiklerini temsil ederler.

    Halk arasında kendilerine özgü yemeklerin sayısı bir elin parmaklarını geçmese de düğünlerde dağıtılan et ile sütten yapılma tatlı-tuzlu arası yemekleri en meşhur olanıdır.Özel bir ismi olmayan bu yemeğe sadece düğün yemeği derler.