FANDOM


10277507 1424461614496575 1461531745512890270 n

Cüceler

    Görkemli taş mağaraların, bulutlara metrelerce yüksekten bakan heybetli dağların, en değerli metallerin ve kanlı muharebelerin efendileri! Cüceler! 

    Soğuk ve sert hava koşullarına dayanabilecek türden bünyeye sahip oldukları için, tanrıları tarafından Kuzeydoğu' da bulunan Gri Göl' de ortaya çıkarılmışlardır. Yıldızlar ve güneş altında ışıl ışıl parlayan mithril damarlarına sahip dağlara nazır bir manzarası olan Gri Göl, onların anayurtlarının kuzey sınırı olmuştur. Güney sınırını ise Mithril Dağları' nın güney etekleri meydana getirmiştir. 

    Madencilik sektöründe bir hayli gelişen cüceler çeşitli metal alaşımlarından kendilerine özel zırhlar, som altından bileklikler ve küpeler yapmışlardır. Her birinin kudretli savaş büyüleri kullanmak için gelişmiş yetenekleri olmasa da, silah ve zırhları efsunlamakta üzerilerine yoktur. 

    Metalin çıkardığı çınlama sesinin dar tünellerde yankılandığı, en sert madenleri çıkarmak için debelenen cücelerin nidalarının parlak mithril çukurlarını doldurduğu, dev fırınlarda parlayan harlı alevlerin ışımalarının hat safhalara ulaştığı Mithril Dağları' ndan, başında hep bir gizem, hep bir tiz uğultu dolaşan Gri Göl' e uzanan cüce ülkesine Ukappio: Çentikli Baltalar Diyarı, denmiştir. Zira cücelerin tek yetenekleri madenleri işlemek değil, oluşturdukları aletleri ustaca kullanmaktır da. Kendi ağırlıklarınca zırhlara ve ejderha boynuzları taşıyan ihtişamlı miğferlere sahip, dev baltalarıyla coşkulu bir vaziyette savaşan ırk, kudretin getirdiği keşfetme arzusuyla yanıp tutuşunca, sınırlarından dışarı çıkmışlardır. Altın Çöl boyunca yolculuk yapan binlerce savaşçı cüce, o zamanlar iki başlı devlerin mesken tuttuğu Uoppa' da, değerli metallerin cevherlerine ulaşınca, burada kanlı bir muharebe vererek, korkunç devlerin en büyük kabilelerinden birkaçını yok etmişlerdir. Savaşçı cüceler anayurtlarından gelen işçi cücelerle burada Ukappio Krallığı' na dost ikinci bir cüce imparatorluğu kurarak adını Shutak koymuşlardır. 

    Cücelerin boyları bir buçuk metreye, kiloları inanılmayacak raddelere ulaşabilir. Ortalama ömürleri yirmi-otuz asır olsa da, en uzun yaşayan cüce olarak tarihe geçen Kral V. Eidoel tam altı bin sekiz yüz kırk üç yıl hayatta kalmıştır.

    Sert görünümlü halk, kalın seslere, acımasız çehrelere sahip olsa da kimi zaman naif yürekli mensuplarıyla da karşılaşılabilir. Pek çoğu cefakar hislerini gizlemekte ustadır. Kendilerinden çok dostlarına değer veren sadık ve oldukça inatçı bir ırktır.