FANDOM


10439443 1425813251028078 6176163186115953193 n

Dişi Kahraman Raderin

    Kutsal Savaşçılar Kardeşliği' nin kurucusu ve Baba Tanrı' nın ilk peygamberidir.

    Günümüzden asırlar önce, Kutsal Varlıklar Diyarı ve Bilinmeyen Diyar arasında geçen "Batı Savaşları" adlı muharebelerin vuku bulduğu dönemde dünyaya gelmiş bir yüksek elftir. Bir yüzyıla yakın bir zaman çerçevesinde geçen Batı Savaşları' na son veren kudrete sahip, hiçbir erkeğin aşık atamayacağı dereceden savaş yetenekleri ile silahlandırılmış bir varlıktır.

    On altı yaşında, üstün becerileri ve on dört yaşında aldığı peygamberlik görevinin de getirdiği yetkiyle Batı Savaşları' nın en kanlı çarpışmalarında bulunmuş, kumanda ettiği ordularla kuzeyden gelen tayfları diyarlarına geri yollamıştır.

    Üstüne üstlük uzun satırlara tekabül eden şerden korunma büyüleri icat etmiştir.

    Yirmi sekiz yaşında, şer varlıkları avlama emeliyle yanıp tutuşan yüz yirmi şovalyeden meydana gelen bir örgüt kurmuştur. Kutsal Savaşçılar Kardeşliği, üstün savaş eğitimleri veren, diyara paralı asker ve karşılık beklemeden iblis avlayan kahramanlar sağlayan bir topluluktur. Baba Tanrı' ya yeminli kişilerin oluşturduğu örgüt zaman içinde genişlemiş ve mensuplarının sayısı bini aşmıştır.

    Raderin, doksan üç yaşındayken, Zemom' un yarattığı ve Elvarin' e sızdırdığı gölge yaratıklarıyla suikastçı iblisleri de avlamaya başlayınca hem Salamurhaaja' yı, hem de Suikastçı Tanrı' yı karşısına almıştır. İki yıl sonra, yarattığı varlıkların katledilmesine daha fazla tahammül edemeyecek vaziyete gelen Zemom, Raderin' i birebir dövüşe çağırmıştır.

    Saatler süren ve sonrasında harabeye dönmüş bir saha bırakan mücadelenin sonunda Zemom kurnaz bir saldırı yapıp kendisini neredeyse yok etmek üzere olan dişi yüksek elfi öldürmüştür.

    Ancak Kutsal Savaşçılar Kardeşliği kısa bir düşüşün ardından, büyümeye devam etmiştir. Raderin' in silahları bir kalkan ve normalde iki elle ancak kaldırılabilen ancak onun tek eliyle rahatlıkla kullandığı bir kılıçtır. Kalkanı özel metal alaşımlarından yapılmış olup, oldukça hafif ancak sert ve güçlüdür. Raderin ona Nylar adını vermiştir. Kılıcı "Gümüş Yoldaş" ise parıldayan ve asla körelmeyen bir yapıya sahiptir.