FANDOM


Er-Sgotoh bizim yüreklerimizde, ve ondan ziyade düşlerimizde kök salmış ve büyümüş bir 'hayat ağacıdır.' (Moğol ve Eski Türk mitlerinde 'Hayat ağacı' anlamına gelir.) Yozlaşmaya başlamış fantastik-severleri tekrar bir çatı altında toplama gibi geniş ve belki bize göre bile fazlasıyla 'hayalci' ve idealist bir hedef olarak gütmesek de en azından bir grup- Facebook'ta rp yapmaya çalışan ve genellikle de bunu kardeşim Esvollar'ın tabiriyle Allah diyerek uruh-hailere saldıran Aragornlar etrafta küfür ederek gezen Gollumssssları ve bu kargaşada bir şeyler yazan ve hakkındaki şakaları fantastik eserlere ve dünyalarına hakaret sayan onurlu insanları da bünyemize katarak bir krallık inşa etmek ve surlarının ardında mutlu, özgür ve fazlasıyla fantastik bir yaşam sürüp gelmek isteyenleri aramıza almayı hedefliyoruz. Evet bunu hedeflerken çeşitli süreçelrden geçtik, umutsuzluğa düştük ve demagoji olmasın ama 'horgörüldük'. Lâkin bizler idealist insanlarız. Günü birlik yaşayamadık. İlk baş hanlar kurduk bir grup insan. Hanımızı tanıttık. Two Moon's Inn, Yaşlı Kurt'un Hanı, Kızıl Ejder hanı vesaire... Buralarda rp denemelerine giriştik. Aramıza şuanki yoldaşlarımızdan önemli kişileri kattık ve daha da özgür olmak isteyerek o büyük adımı atmaya cüret ettik. Bir krallık kurduk. Kalemizin soğuk ve ıssız koridorlarında koşuşturduk. Bir kral, bir başbüyücü ve danışman, bir prens ve onun şövalye grubu vardı. Sonra ekmek-su gibi kötülüğe ihtiyaç duyan bir yoldaş daha edindik. Ve başka fikirleri ve bizimki gibi krallık hayalleri olan birkaç yoldaşımızı da yanımıza kattık ve güçlerimizi birleştirdik. Er-Sgotoh'tan taştık Rinnundo'yu düşledik. Rinnundo Er-Sgotoh'un kuzeyinde bulunduğu bir dünyadır. Ve haritalarını çizdik, karakterlerini yarattık. Daha önce rastlanılmayan ırklar tasavvur ettik ve yazdık. Hatta çizdik ve şiir yazdık onlara!Kısaca bunlardan bahsedeyim. Krallığımızın özgür ve barışçıl 9 yasası vardır.

1-Krallık sınırları içinde tüm halklar hürdür. Kralın ve kralın onayladığı yetkililerin dışında hiçbir hür halk diğer bir hür halka emir veremez.

2- Kralın görevi sınırlar içerisindeki halkı, gerek yerli, gerek gezgin ve bu topraklara ait olmasa bile korumak ve eşitliğini güvence altına almaktır.

3-Krallar, olağanüstü durumlar ve kralın bu durumlarda verdiği emir ve yeni yasa harici kraliyet ailesi, Sgotoh hanesinden gelen büyük erkek evlatlardır. Kral olağan üstü durumlarda verdiği emir ve bu emrin yasa oluşuyla birlikte tahtı kendi isteği yahut ölümü neticesinde başka bir hanedandan kimseye devredebilir.

4- Krallar ve kraliyet ailesinden gelen veliahtlar ve prensesler hür iradeleriyle krallığa layık olacak olan hanelerden birileriyle evlenebilirler.

5-Barış her koşulda gözetilecek ve diplomaside barış önde tutulacaktır. Savaş zorunluluğu olduğu durumlarda dahi savaş, evrensel savaş hukuğuna ve insancıllığa uygun biçimde gerçekleştirilecektir. Aksi hâlde belirtilen gerekler yerine getirilmezse rütbe ve asker/yetkili ayrımı gözetilmeden ceza işlemi başlatılacaktır.

6- Halktan kimseler istedikleri müddetçe kralla ve hanedan ailesiyle görüşebilir. Buna engel olunamaz.

7- Ceza yaptırımları kral tarafından, kral dahi olsa ayrıcalık gözetilmeden uygulanacaktır.

8-Yasalar kraldan ve hanedan ailesinden üstündür. Hukukun geçerliliği ön plandadır.

9-9 maddede işlenen yasalara uyulmamasının cezası ihtar, sonra hapis sonra ise sürgündür.

Damga vuranlar:Kral Laki Sgotoh Baş Komutan ve Prens Esvollar Sgotoh

Görüldüğü gibi ezici ve zulüm eden bi krallık asla düşünmedik! Kadınların ve bayan rpcilerin ön planda olduğu bir rp grubuyuz biz. Benim yazdığım bir yazıda da görüldüğü gibi:

Ve Er-Sgotoh'ta kadının önemi için diyebilirim ki:Biz eşitlikçi değiliz. Cinsiyetler arasında eşitlik yoktur. Malesef... Kadın her zaman haklıdır beyler üzgünüm...Ve aramıza katılacak bayan arkadaşlarımız için de krallığımızdaki en üst mevkiler hazırdır. Yeter ki krallığımız için gönüllü arkadaşlarımızı bulalım.Daha konuşulacak çok şey var. Hepsi için yazılarımız mevcut ama sizi daha baştan sıkmak istemiyorum.

Sadece gelin ve bize katılın. Düşleyin... Çünkü biz bunu çok severiz.Çok sevdiğimiz ve çalmaya başladığında ellerimizi çırpıp ritme eşlik ederek sesimiz kısılına kadar eşlik ettiğimiz bir şarkı- Ozan'ın Şarkısı'nda söylenir ki:

Düşlerimde ve hayallerimdeOnlar daima aklımın içindeHobbitlerin cücelerin ve insanların şarkılarıve de elflerin

Haydi gözlerini kapatOnları da görebilir.