FANDOM


Duyuru: Esvo Baradiel (eski adı ile Draugole) Sgotoh, kralı (Laki Sgotoh) devirip tahtı ele geçirmiştir.

Kralımızın emriyle eski kral Laki Sgotoh'a ait hiçbir eser ve anıya dokunulmayacak daha önce yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Laki Sgotoh saygıyla anılacaktır.


Er-Sgotoh Krallığı Yasaları

1-Krallık sınırları içinde tüm halklar hürdür. Kralın ve kralın onayladığı yetkililerin dışında hiçbir hür halk diğer bir hür halka emir veremez.

2- Kralın görevi sınırlar içerisindeki halkı, gerek yerli, gerek gezgin ve bu topraklara ait olmasa bile korumak ve eşitliğini güvence altına almaktır.

3-Krallar, olağanüstü durumlar ve kralın bu durumlarda verdiği emir ve yeni yasa harici kraliyet ailesi, Sgotoh hanesinden gelen büyük erkek evlatlardır. Kral olağan üstü durumlarda verdiği emir ve bu emrin yasa oluşuyla birlikte tahtı kendi isteği yahut ölümü neticesinde başka bir hanedandan kimseye devredebilir.

4- Krallar ve kraliyet ailesinden gelen veliahtlar ve prensesler hür iradeleriyle krallığa layık olacak olan hanelerden birileriyle evlenebilirler. 

5-Barış her koşulda gözetilecek ve diplomaside barış önde tutulacaktır. Savaş zorunluluğu olduğu durumlarda dahi savaş, evrensel savaş hukuğuna ve insancıllığa uygun biçimde gerçekleştirilecektir. Aksi hâlde belirtilen gerekler yerine getirilmezse rütbe ve asker/yetkili ayrımı gözetilmeden ceza işlemi başlatılacaktır.

6- Halktan kimseler istedikleri müddetçe kralla ve hanedan ailesiyle görüşebilir. Buna engel olunamaz. 

7- Ceza yaptırımları kral tarafından, kral dahi olsa ayrıcalık gözetilmeden uygulanacaktır.

8-Yasalar kraldan ve hanedan ailesinden üstündür. Hukukun geçerliliği ön plandadır.

9-9 maddede işlenen yasalara uyulmamasının cezası ihtar, sonra hapis sonra ise sürgündür. 

Damga vuranlar:

Kral Laki Sgotoh Baş Komutan ve Prens Esvollar Sgotoh