FANDOM


Er-Sgotoh Krallığı'nın HÜR HALKLARI!

Ben Kralınız adının ilki, Sgotoh Hanesi'nin büyük oğlu Laki Sgotoh! 

Sizleri selamlıyorum.

Her şeyden önce belirtmek isterim ki hür olarak soluduğunuz bu hava, ve hür olarak gezindiğiniz bu ormanlar, ovalar benim korumam altındadır. Ve hiçbir kuvvet de sizlere pranga vurmaya, boyunduruk altına almaya gelmeye yanaşmayacak ve yanaştığı takdirde de hakettiği biçimde uyarılacak ve de tarafımızdan direniş gösterilecektir.

Ben ve kardeşim Sgotoh Hanesi'nin küçük oğlu, Prens ve veliaht Esvollar Sgotoh ve emrimizdeki askerlerimiz Er-Sgotoh sınırları içinde hiçbir kargaşaya ve yağmaya izin vermeyecek ve huzuru daim kılacaktır.

Genç Krallığımızın siz elf, insan, cüce ve başka halkların mensupları bize sadık kalmaya yemin eder ve halkınız ve krallığımız için biat etmeyi kabul görürseniz ben ve yoldaşlarım size vaat ettiğimiz şekilde davranacağız. Ülkemizin sınırları tüm hür halklara ve prangalarından kurtulmak isteyen canlılara açıktır.

Ben Sgotoh Hanedanlığı'nın başı, Kral Laki Sgotoh...

Sizi topraklarıma çağırıyorum.