FANDOM


10444362 1425789737697096 3569046892172688546 n

Orman Elfleri

    Dev Vhirmetsa Ormanı' nı mesken tutmuş, ağaçtan ağaca rahatlıkla atlayabilen ırk, anayurtları dışına da yayılmıştır. Fakat her orman elfinin rüyalarını süsleyen güzel Vhirmetsa Ormanı, en parlak yıldızların bezediği parlak bir semaya sahiptir. Serin zeminden göğe yükselen yaşlı ağaçların sert dallarında ve reçine kokuları saçan yapraklarında uyumak, her canlıya nasip olmasa da, burada yaşayan elfler, her gece kutsal semayı seyrederek uykuya dalarlar.

    Orman elflerinin anayurtları, yalnızca Vihrmetsa Ormanı' nı değil, onlara müttefik bir krallık olup sonradan sınırları birleştirilmiş Syro Uçurumları' nı ve doğudaki güney kıyılarını da içine alır.

    Hafif yakın mesafe silahları ve yaylarda epey gelişmiş ırkın bazı mensupları büyü ile de pek haşır neşirdir.

    Palogin' in yıkıcı halkı ile sık sık çatışmalar yaşayan orman elfleri, batı sınırlarını üstün bir koruma sistemi ile savunmaktadırlar. İpini koparan herkes ormana giriş yapamaz.

    Güneş ışığının huzmelerinin yaprakların arasından usulca sızıp toprağı yaladığı diyarda, eşi benzerine rastlanmamış orman hayvanları bulunur. Burada yaşayan elflerin kimisi, vahşi hayvanları evcilleştirip onlarla savaşmaktadır.

    Selvi boylara, güçlü kollara ve yıldızları izleyerek çıkardıkları şekillerle derilerine işledikleri dövmelere sahip ırk, pek misafirperver olmasa da, ruhlarında kahramanlık ve sıkı dostluk duyguları bulunduran üstün bir halktır.

     En uzun yaşayan ırklar arasında yerlerini almış orman elflerinin ortalama ömürleri seksen- doksan asırdır.